Sopimus ja toimitusehdot

Verkkokaupan tuotteita myy Mäntsälän kunta (y-tunnus 0129261-5).

1. Rekisteröityminen ja henkilötiedot

Verkkokaupasta tilaaminen ei edellytä rekisteröitymistä. Rekisteröitymällä verkkokauppaan voit
tehdä ostoksesi jatkossa nopeammin ja tarkastella tekemiäsi tilauksia. Käyttäjätunnuksena toimii
rekisteröinnin yhteydessä annettu sähköpostiosoite, salasanan asiakas määrittää rekisteröitymisen
yhteydessä. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Asiakas vastaa käyttäjätunnuksensa ja
salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Asiakas
vastaa kaikista käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti
aiheutuvista kustannuksista tai maksuista.


Asiakkaan tulee antaa verkkokaupassa palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset tiedot. Mäntsälän
kunnalla on oikeus käsitellä asiakkaan henkilötietoja henkilötietolain ja muun lainsäädännön
mukaisesti. Asiakkaan tiedot tallennetaan verkkokaupan asiakasrekisteriin. Mäntsälän kunta ei
luovuta asiakkaan tietoja ulkopuolisille tahoille ilman asianomaiselta erikseen pyydettyä lupaa.

2. Tilaaminen

Tuotteet tilataan pääsääntöisesti internetin välityksellä osoitteesta verkkokauppa.mantsala.fi
ostoskorin kautta. Kaikki tilaukset vahvistetaan sähköpostilla, jossa ilmoitetaan tilauksen hinta sekä
tilatut tuotteet. Tilausvahvistuksen saaminen edellyttää sähköpostiosoitteen ilmoittamista tilauksen
yhteydessä. Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä voimassa oleviin verkkokaupan käyttö- ja
toimitusehtoihin sekä tilattavaa tuotetta koskeviin erityisehtoihin. Mäntsälän kunnan
verkkokaupasta ei postiteta tuotteita Suomen ulkopuolelle.

3. Maksutavat

Tuotteet maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkomaksaminen tapahtuu suojatulla yhteydellä
Suomi.fi/Paytrail-palvelun kautta. Palvelu sisältää suomalaisten pankkien verkkomaksu- ja
korttimaksupalvelun (Visa- ja MasterCard).

4. Hinnat ja arvonlisävero

Verkkokaupasta tehdyissä tilauksissa voimassa oleva hinta on se, joka on esillä verkkokaupan
hinnastossa tilaushetkellä. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään. Kaikki hinnat on merkitty euroina
(EUR). Verkkokaupassa näkyvät tuotehinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.
Postitettavien tuotteiden hintaan lisätään käsittely- ja toimituskulut, jotka määräytyvät Postin
voimassa olevan hinnaston mukaan.

5. Toimitusaika ja -tapa

Mikäli tuote on varastossamme, lähetämme tuotteen 2-7 työpäivän sisällä tilauksen
rekisteröitymisestä järjestelmäämme. Mahdollisista poikkeuksista toimitusaikoihin, kuten
palvelupisteen loma-ajat, tiedotetaan erikseen. Tuotteet toimitetaan postitse asiakkaan tilauksen
yhteydessä ilmoittamaan suomalaiseen toimitusosoitteeseen. Jos toimitus ei vastaa tilausta tai
toimituksessa ilmenee kuljetus- tai muu vaurio, tulee asiasta tehdä välittömästi kirjallinen
huomautus tilausvahvistuksessa ilmoitettuun osoitteeseen.


Osa tuotteista noudettavissa kunnantalon palvelupiste Vinkistä osoitteesta Heikinkuja 4, 04600
Mäntsälä. Tarkista tuotekohtaiset tiedot.


Ilmoittautumisia koskevat peruutusehdot:
Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuminen tulee peruuttaa kirjallisesti. Yleinen peruuttamisehto
on viikko, jonka mukaisesti kirjallisen peruutusilmoituksen (esim. sähköpostin) on oltava perillä
viimeistään viikko ennen toiminnan alkamista. Tarkista mahdolliset poikkeavat tuotekohtaiset
ohjeet. Peruutus on selvä kuitattuamme peruutuksen. Mikäli leiri-, kurssi- ym. vastaavien tuotteiden
kohdalla ennakkoon päätetty vähimmäisosallistujamäärä ei täyty ja toiminta peruuntuu, ilmoitamme
tästä asiakkaan tilauksen yhteydessä antamiin yhteystietoihin. Vähimmäisosallistujamäärä on
tuotekohtainen.

6.  Palautukset ja vaihdot

Asiakkaalla on Suomen kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän vaihto- ja palautusoikeus. Emme vastaanota palautuksia yli 14 vrk kuluttua toimituksesta. Palautettavan/vaihdettavan tuotteen ja alkuperäisen tuotepakkauksen tulee olla samassa kunnossa kuin sitä vastaanotettaessa. Kaikki palautuksesta/vaihdosta aiheutuvat kustannukset maksaa palauttaja, ellei toimituksessa ole selkeää toimittajasta johtuvaa virhettä.

Tuotteiden palautuksista on aina sovittaja erikseen toimittajan kanssa. Pyydämme asiakasta ottamaan yhteyttä toimittajaan ennen tuotteen palauttamista.

Palautusosoite ja yhteystiedot:

Mäntsälän kunta, palvelupiste Vinkki Heikinkuja 4

04600 Mäntsälä

040 314 5273

7.  Palvelun ylläpito, käytettävyys ja virhetilanteet

Mäntsälän kunta tekee parhaansa, että verkkokaupan toiminta olisi virheetöntä ja keskeytymätöntä. Mäntsälän kunnalla on oikeus keskeyttää verkkokauppa sen muutoksen, uudistuksen tai verkkokauppaan liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi tai mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Katkokset pyritään ajoittamaan niin, ettei niistä aiheudu asiakkaalle kohtuutonta haittaa.

Mäntsälän kunta ei vastaa virheistä, jotka johtuvat kolmannen osapuolen tarjoamien tietoliikenneyhteyksien tai muiden tietoliikenteeseen liittyvien palveluiden keskeytyksestä tai näissä palveluissa olevista virheistä. Mäntsälän kunta ei myöskään vastaa virheistä, jotka johtuvat siitä, että asiakas käyttää verkkokauppaa ohjeiden tai määräysten vastaisesti tai jotka ovat muuten asiakkaan aiheuttamia.

8.  Tietoturva

Verkkokauppa on suojattu käyttämällä SSL-protokollaa. Asiakas vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Mäntsälän kunta säilyttää kaikki asiakasta koskevat

tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Mäntsälän kunta järjestää verkkokauppansa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä.

9.  Laitteet, ohjelmisto ja yhteydet

Asiakas vastaa itse verkkokaupan käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa verkkokaupalle tai muille verkon käyttäjille.

10.      Vahingonkorvausvastuu

Mäntsälän kunta vastaa asiakkaalle ainoastaan niistä välittömistä vahingoista, joita se on tuottamuksellisesti aiheuttanut sopimusta rikkomalla. Jos voidaan todeta, että kyseessä on Mäntsälän kunnan virhe, asiakkaalle voidaan korvata asiakkaalta verkkokaupassa aiheettomasti perityt kustannukset.

Mäntsälän kunta ei ole velvollinen suorittamaan vahingonkorvausta eikä muita välillisiä tai välittömiä korvauksia tai hyvityksiä, jotka johtuvat kappaleessa 6 mainituista häiriöistä tai virheistä.

11.  Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Mäntsälän kunnan verkkokauppaan liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää verkkokauppaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Mäntsälän kunta ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä verkkokaupan sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

12.  Käyttö- ja toimitusehtojen muuttaminen

Mäntsälän kunta on oikeutettu muuttamaan näitä verkkokaupan käyttö- ja toimitusehtoja ilmoitettuaan muutoksista verkkokaupassa hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa.

13.  Riitojen ratkaisu

Mahdolliset sopimuksenaikaiset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan aina ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, jätetään asia käräjäoikeuden ratkaistavaksi Suomen lakia noudattaen.